Heads

Javascript is uitgeschakeld. Hoewel deze website bruikbaar is zonder Javascript, raden we u toch aan Javascript in te schakelen.
Het zal uw bezoek aan deze en andere sites aangenamer maken.

Look who's tolking

Tolking Heads – het mondige broertje van Het Talenhuis – is een tolkbureau dat instaat voor een complete tolkendienst op maat: van professionele tolken tot state-of-the-art tolkapparatuur, van de cabinetolk tot de tolkcabine, van de conferentietolk tot de conferentiezaal. Wat uw vraag ook is, wij bieden u een gepersonaliseerd en kwalitatief antwoord.

Als volwaardig tolkenbureau bieden we u alle vormen van tolken of mondeling vertalen aan:

  • Cabinetolken

    Bij cabinetolken of simultaan tolken of conferentietolken vertaalt de tolk simultaan wat door de spreker gezegd wordt. Conferentietolken wordt ook wel congrestolken genoemd.

  • Consecutief tolken

    Bij consecutief tolken of liaison tolken onderbreekt de spreker regelmatig zijn betoog, zodat de tolk de kans krijgt om te vertalen.

  • Fluistertolken

    Fluistertolken is een variant van simultaan tolken waarbij de vertaler zijn vertaling in het oor van de toehoorder (of tegen een klein groepje mensen) fluistert. Hier zit de tolk dus niet in een tolkencabine.